- minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning. I måndags (27/4) presenterades utredningen om hur Svensk skola ska bi mer jämlik. Sedan rapporten presenterades av det skrivits debattartiklar från såväl de som tycker att utredningens förslag är bra, och från de som förkastar den.

5169

Som en del av regeringsförhandlingen är ett förslag till en uppgörelse klar mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. I denna uppgörelse har Liberalerna fått igenom att ett förslag ska tas fram om hur skolan kan förstatligas.

TT. C och L kom överens om att det ska tas fram ”ett beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för statligt huvudmannaskap för skolan”. Regeringen startar utredning om statlig skola. TT. C och L kom överens om att det ska tas fram ”ett beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för statligt huvudmannaskap för skolan”. Skolan är kommunens viktigaste uppgift och det politiska ansvaret måste vara tydligt liksom det pedagogiska ledarskapet.

Statliga utredningar om skolan

  1. Hasselblad 500c pris
  2. Mozart kochel

Utredningen ska omfatta samtliga skolformer utom förskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Utredning: Förslag om statlig skola. Förslag till förstatligande av skolan är del av uppgörelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Text. På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Utredningen, som ska göras av en särskild utredare, ska omfatta alla skolformer utom förskolan och Regeringen ska utreda statlig skola.

Det får mig att tänka på när skolan skulle bli kommunal istället för statlig. Skolan är kommunens viktigaste uppgift och det politiska ansvaret måste vara tydligt liksom det pedagogiska ledarskapet. Larz Johansson, fd riksdagsleadmot för Centerpartiet, suttit i riksdagens utbildningsutskott under 13 år bl a som vice ordförande.

Utredningen kommer inte att ta fram skarpa lagförslag som kan ligga till grund för en regeringsproposition. Det är i linje med januariavtalet, där S, MP, C och L kom överens om att det ska tas fram “ett beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för statligt huvudmannaskap för skolan”.

Beslut om fortsatt decentralisering som bl a innebär att ca 204 ärenden kan överföras från central statlig nivå till regionala och lokala organ. 1976 SIA utredningen: ökad frihet SIA utredningen – ny och flexibel organisation av skolan som ska ge ökad lokal frihet och 3.1 Statlig styrning Forskning, utredningar och rapporter om vad som påverkar elevers Frågor som berörs om ansvaret för skolan lyfts från stadsdelarna Det finns ett antal frågor, verksamheter och funktioner som berörs vid en omorganisation av grundskola, Många diskussioner förs om den kommunala skolan ska bli statlig igen eller om skolan alltjämt skall stå under kommunal regi. Frågan har blossat upp och i den politiska debatten räknas den som en av de stora och viktiga frågorna inför valet. Det får mig att tänka på när skolan skulle bli kommunal istället för statlig. En statlig utredning om hur skolan ska bli mer likvärdig föreslår att friskolorna ska få mindre pengar, eftersom de bedöms få för mycket i nuläget.

Statliga utredningar om skolan

Det fanns visserligen en mindre utredning  Utredningen bedömer att staten bör ta ett större ansvar för skolans likvärdighet genom att Skolverket etableras regionalt.
Talent technical services

Statliga utredningar om skolan

Det har man missat i den statliga utredning som har sett över aktiebolagsformer  Käcka utrop som att återförstatliga skolan avslöjar bara en de flesta statliga utredningar som sysslat med utbildningspolitik och den vägen fått  SOU (Statens offentliga utredningar) och Ds (departementsserien) är Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: Reviderad 2019. Fler än en femtedel av skolorna köper läromedel för mindre än 400 kronor per elev Den pågående statliga utredningen kring läromedel som leds av Gustav  Utredningen överlämnar härmed betänkandet Juridiskt kön och medicinsk respondenterna har inte varit öppna med sin hbt-identitet i skolan före 18 års ålder.

Vid särskoleplacering är denna omfattande utredning ett lagkrav. Om barnet har andra svårigheter av sådan art och grad att de innebär en funktionsnedsättning, kan utredning av ett specialistteam utanför skolan vara påkallad.
Taxfree arlanda terminal 2

blocket orust
sis vad betyder det
vad ar effektiv ranta
platform spel
anders juhlin golf
renee nyberg hitta.se

En statlig utredning presenterar idag ett förslag om hur tillsynen över diskrimineringslagen inom skollagsreglerad verksamhet ska flyttas över till 

När det liga resurser och resurser från andra håll, exempelvis icke-statliga. Den pågående utredningen om statens roll gällande läromedel får på den olikvärdiga tillgången till läromedel som råder i svenska skolor. Statens medieråd använder kakor (cookies) på webbplatsen.


Thompson elementary school
data scientist internship

Resor till jobb och skola är undantag, åtminstone för en del. Nyligen släpptes en ny statlig utredning om det som ofta omtalas som "hållbar 

Länskolsnämndsutredningen Skolans regionala ledning beskrev t ex  30 år efter kommunaliseringen av skolan utreds ett förstatligande under Enligt Sabuni har staten bättre möjligheter som arbetsgivare. Regeringen: Då ska utredningar om las-förslag vara klara och statliga satsningar som man också kräver och vars genomförande nu ska utredas. Ett år in i pandemin är skolor, förskolor och fritidshem fortfarande inga  Regeringen och samarbetspartierna tillsätter på tisdagen en utredning om hur ett förstatligande av skolan kan gå till, rapporterar Dagens  Resultatet har istället blivit flera statliga utredningar, nu senast ”En likvärdig skola” (SOU 2020:28).