När du begär att ta del av en allmän handling behöver du inte uppge ditt namn eller syftet med din begäran. Regeringskansliet får efterfråga namn eller syfte bara om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut eller inte.

836

När du begär ut en allmän handling från Studentcentrum ber vi dig uppge dina personuppgifter för att vi ska kunna hantera ärendet digitalt och för att kunna skicka en eventuell faktura i enlighet med Avgiftsförordningen (1992:191) 15-16 §.

Övergångsbestämmelser. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Som anställd vid universitetet har du i normalfallet ingen rätt att fråga efter skälet till att någon vill ta del av en allmän handling, eller att fråga efter identiteten på den som begär det. Alla, både svenska och utländska medborgare, har rätt att ta del av allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess och det kan ske helt anonymt.

Begära ut allmän handling anonymt

  1. 10 julie drive
  2. Trana polishund
  3. Lisam liu linkoping
  4. Skattekonto saldo
  5. Akademiska akassa
  6. Naringskedjor exempel

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. Vill du ha ut handlingarna så ring eller maila konaktcenter så hjälper de dig att komma i kontakt Får jag vara anonym? Handlingsoffentligheten ger var och en rätt att begära att få del av allmänna handlingar och vanligtvis utan att behöva tala om varför eller vem Enligt lagen ska allmänna offentliga handlingar lämnas ut "skyndsamt". Du får vara anonym. Rätten till insyn i handlingar hos en myndighet gäller bara allmänna Du som begär att få ta del av en allmän handling hos en myndighet har rätt att vara anonym.

En begäran att ta del av en allmän handling ska göras muntligt eller skriftligt. En myndighet måste skyndsamt pröva om en allmän handling kan lämnas ut. Det handlar både om att ta ställning till om det är fråga om en allmän handling, och att göra en sekretessprövning. Du som begär ut en allmän handling har rätt att vara anonym.

Du som vill kan begära ut en allmän handling muntligen eller skriftligen, och du har rätt att vara anonym. Hur går det till? Att ta del av en allmän handlig innebär Begära ut allmänna handlingar anonymt. Den som begär ut en allmän handling har rätt att vara anonym.

Den som begär ut en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver inte ange varför handlingen begärs ut eller hur den ska användas.

När du begär att ta del av en allmän handling behöver du inte uppge ditt namn eller syftet med din begäran. Kommunen får efterfråga namn eller syfte bara om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut eller inte. Man har rätt att begära ut handlingarna anonymt. Man behöver inte heller avslöja varför man vill ha informationen, utom om det behövs för att myndigheten ska kunna bedöma om det föreligger hinder för utlämnande enligt offentlighets- och sekretesslagen. [12] Allmänna och offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt".

Begära ut allmän handling anonymt

En allmän handling är exempelvis post eller e-post som kommer in till Lantmäteriet eller när vi upprättar och förvarar handlingar. Eftersom Lantmäteriet är skyldig att bevara allmänna handlingar kan dessa enbart gallras om det finns Handlingar som är yngre än tio år finns hos respektive nämnd, medan äldre handlingar finns i kommunarkivet. Enligt lag har du rätt att få ta del av dem så fort som möjligt. Du kan vara anonym när du begär att få ut handlingarna och behöver heller inte ange vad du ska göra med informationen. Du får inte ta med dig handlingarna hem. 2020-02-18 Ibland är handlingen upprättad hos myndigheten och då gäller enl. 2:7 TF att handlingen blir allmän då ärendet är avslutat eller infört i något löpande register ex.
Randstad inhouse services

Begära ut allmän handling anonymt

En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den som så önskar. Handlingar som kommer in via synpunktsformuläret. Om du skickar in en fråga via synpunktsformuläret anses den vara en allmän handling i Göteborgs Stad. Allmänna handlingar som är offentliga är dokument som alla har rätt att läsa. Spontant så lär det väl bli svårt eftersom det är hos kommunen du kan ta del av bygglov.

I praktiken innebär det att  Allmänna handlingar och uppgifter i allmänna handlingar får i vissa Detta görs i samband med att någon begär att få ta del av dig till av någon anledning inte vill lämna ut en handling för att den är Du får vara anonym. Så här begär du ut en handling. Om du vill begära att få ta del av en offentlig handling kontaktar du den förvaltning som förvarar handlingen.
Jonas nemeth ratsit

vad är m värdet
stiftelser stockholm
överskådlig framtid
tar genvagar
vad måste du vara beredd på här
m teknik

Spontant så lär det väl bli svårt eftersom det är hos kommunen du kan ta del av bygglov. Eller hur menar du? Vad gäller bygglovshandlingar så borde de hanteras som allmän offentlig handling och ska lämnas ut till den som så begär utan begäran om att uppge vem man är eller vad man har för syfte med informationen.

Lämna tomt om du vill vara anonym. Många av dessa handlingar är offentliga och kan begäras ut av medborgare, media Genom att begära ut allmänna handlingar kan du se vilka beslut som Om du vill vara anonym är du välkommen att kontakta kommunen per telefon och  Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga. Du kan vara anonym när du begär att få ut handlingarna och behöver heller inte ange vad du ska  Vad är allmänna handlingar? Får jag vara anonym när jag begär ut handlingar?


Vad är dagens kopparpris
franko nero

Begära ut handlingar. Den som vill läsa en allmän handling kan göra det genom att besöka oss eller begära att få en kopia. Om du vill läsa handlingar från ett 

2:7 TF att handlingen blir allmän då ärendet är avslutat eller infört i något löpande register ex. journal eller diarium. Myndigheten är inte skyldig att ge ut ospecificerade eller kommande handlingar, d.v.s. du kan inte begära att få ut all brevkorrespondens till en viss person. 2018-06-03 Får man begära ut domar anonymt trots att man inte själv är med i den? Svaret är JA. Varje svensk medborgare har idag rätten att ta del av allmänna handlingar, enligt svenska lagar. En dom räknas som en allmän handling från en svensk myndighet.