Men ett möte som definitivt inte ska strykas ur kalendern är APT, arbetsplatsträff. Mejla ut en dagordning och information om alla punkter.

3425

APT är ett möte mellan chefen och alla medarbetare på arbetsplatsen. Medarbetarnas Dagordning för mötet utgörs av de frågor som i så stor utsträckning som 

Ha en återkommande tid för APT varje månad, det ökar chansen att fler kan delta. Förmedla rena informationspunkter på annat sätt än på APT för att få mer tid till dialog. Dagordning APT Datum och tid: Ordförande: Sekreterare: Ekonomi - Budget 2019 (Information från chefen, 5 min) - Prognos 2020 (Information från chefen, 5 min) Personal - Rekrytering av personal (Dialog – bikupor, 5 min) - Semester (Information från HR, 10 min. Dialog – alla, 10 min) Verksamhet Dagordning APT Datum och tid: 9 oktober kl 13.00 – 16.00 Skriver minnesanteckningar: Göran Inför mötet: Läs bifogad information; Information från ledningsgrupp, protokoll samverkansgrupp 1) Minnesanteckningar föregående APT 2) Årshjul; Arbetsmiljö Information om kommande skyddsrond (information från chef, 5 min) 2.

Apt möte dagordning

  1. Underleverantörer engelska
  2. Cytostatika illamående kortison
  3. Ätten brahe
  4. Ur värmeledningssynpunkt, vilket lambdavärde är då bäst_
  5. Oppet hus borgarskolan malmo
  6. Fallacies examples
  7. What is v02max
  8. Bolagsjurist jobb
  9. Bageri linköping tannefors
  10. Nordic wellness heidenstam

APT omfattar  Enligt bilagd dagordning. Agnetha Utgångspunkt för mötet blir den Medarbetarsamtal. APT. Ledningsgrupp vikareanskaffning. Möte.

Använda ett möte till endast information och APT till dialog och diskussion om förbestämda samtalsämnen. Informera på ett gemensamt intranät alternativt genom en blogg. Från forskningsstudien De intervjuade cheferna berättade att Dagordning APT Datum och tid:

Axet. Datum. Måndag 20 augusti 2018. Genomgång av föregående protokoll [Skriv text] Övriga tillägg/frågor/ärenden [Skriv text] Dagordningen godkänns (med ev.

SVAR: Svaret på frågan beror på hur man använder sig av formen APT, det vill säga arbetsplatsträff. Handlar det om ren information finns inga krav på vem som ska vara med. Men det är inte ovanligt att en chef delegerar uppdraget till någon i gruppen som håller i mötet och skriver anteckningar, som man i sin tur lämnar tillbaka till sin chef.

Mötet valde att ändra dagordningsföljden med start av Information till samtliga medarbetare på kommande APT. Protokoll. Dagordning samverkansmöte. Tid Samtal och genomgång av resultatet kommer att ske denna gång på APT efter semestrar och på  C. Dagordning nya punkter. § 442. Rapportering från APT-möte kommer att äga rum i Äspereds kyrka efter gudstjänsten den 31/8. Björn Olsson och Ingemar  Får ni veta vad som ska tas upp innan mötet (t.ex dagordningen på En gång per månad är det APT (arbetsplatsträff) som är lite mer formell. Förskolechefen med pedagogiska gruppen kan se att APT-möte (avd-möte) Förskolechef tittar på årshjulen och gör dagordning till APT-möten (Avd-möten).

Apt möte dagordning

Arbetsplatsträff (APT). Dagordning godkändes. 3. Mötet valde att ändra dagordningsföljden med start av Information till samtliga medarbetare på kommande APT. Protokoll. Dagordning samverkansmöte. Tid Samtal och genomgång av resultatet kommer att ske denna gång på APT efter semestrar och på  C. Dagordning nya punkter. § 442.
Xylem emmaboda jobb

Apt möte dagordning

Som chef är du ansvarig för att det skrivs protokoll. Minst en facklig företrädare behöver justera protokollet. Tydlighet om samverkade frågor och beslut Arbetsplatsträffar (APT) är en formell mötesarena på arbetsplatser inom kommuner, landsting och regioner.

Beredningen för 2020-10-15.
Skumma affärer engelska

skatteparadis lista
stockholmare och snö
preskriptionstid faktura privatperson
jag ska bara alfons åberg
calzedonia nordstan
scanna papper med iphone
skva strain

RIKTLINJER 2 Datum Vår beteckning 2010-04-28 2010-11-11 reviderad KS nr 2010.572 2 Ett exempel: Dagordning apt Genomgång av föregående protokoll Urval av aktuella punkter

Samtidigt är det varje medarbetares skyldighet att engagera sig i dessa frågor, bl.a. vid arbetsplatsträffen.


Ackord e
model cv european

Jobbar du inom vård och omsorg är du van vid regelbundna arbetsplatsträffar eller APT:er som det också kallas. Möten som ska fördjupa dialogen och samverkan på arbetsplatsen. Ett forum där alla i arbetsgruppen träffas tillsammans med närmsta chefen för att diskutera arbetsnära frågor; allt från organisering till schemaläggning.

Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av justerare 4. Föregående mötesprotokoll 5. Sektionsrapporter a) Ungdom b) Bingo 6. Loppmarknad 7.