tvorjenka – njeni obrazilni morfemi in besedotvorna podstava« (Vidovič Muha 2000: 40). — 145 — delati : delati greh in delati pregrehe , delati molitve , 10 delati ofre itd.

7891

3.1.2 Lastno ime kot besedotvorna podstava . Nekatera lastna imena v . Razvezanem jeziku . delujejo metaforično (kot vrstna poimenovanja iz lastnih imen), kot denimo . bambi (prikupno dekle manjše oziroma drobne rasti, zato pa zelo nežnega obraza in velikih, zvedavih oči) ali imeti doma petro majdič (občasno pasti v luknjo). V

Enomorfemsko. Besedotvorna podstava (BPo) + Priponsko obrazilo (Op) Besedotvorna podstava torej nosi konkretni slovarski pomen tvorjenke. V primeru zloženk je nastala po pretvorbi najmanj dveh predmetnopomenskih besed, ki sta v skladenjski podstavi v podrednem ali prirednem razmerju. To razmerje je v besedotvorni podstavi izraženo z … Besedotvorni postopek 1.

Besedotvorna podstava

  1. Pedagogiska metoder i skolan
  2. Litterar analys exempel

besede, Besedotvorna morfema sta obrazilo in besedotvorna podstava (BPo). Najmanjše jezikovno znamenje, ki ima pomen, a ni je morfem samostojno da/ne vrsta tvorjenke skladenjska podstava potem DA SKLOP PO TEM pot NE ---- --- brezpotje DA IZPELJANKA TO, KAR JE BREZ POTI sopotnik DA SESTAVLJENKA SKUPNI POTNIK kažipot DA ZLOŽENKA TO, KAR KAŽE POT uzakoniti DA IZPELJANKA DATI V ZAKON povprečnež DA IZPELJANKA TA, KI JE POVPREČEN kihati DA IZPELJANKA VEČKRAT KIHNITI okence DA IZPELJANKA MAJHNO OKNO PODSTAVA BESEDOTVORNA PODSTAVA OBRAZILO čopič ta, ki je iz čopa čop- -ič lužica majhna luža luž- -ica hišica majhna hiša hiš- -ica klopica majhna klop klop- -ica stezica majhna steza stez- -ica b) manjšalnostljubko, valnost mizico, prtičem c) Po smislu. č) to, kjer je kava kav- -arna Da, s pripono. d) PRISLOV SKLADENJSKA PODSTAVA Besedotvorna podstava + obrazilo.

Zgodovina: Cook, James [03] - predstavitev ; Strokovni predmeti: Predloga za pripravo poročila ; Strokovni predmeti: Navodila za vaje 9. do 16.; Strokovni predmeti

Glede na razmerja med polnopomenskimi deli tvorjenke so zloženke lahko priredne (slovensko-nemški) ali podredne (zobozdravnik), pri čemer podrednost v zloženki implicira Nomen actoris oziroma nomen relationis, tj. ‘kdor/kar je v zvezi s tistim, kar označuje besedotvorna podstava’. Da ne gre za neprevzeto pripono, ki bi se razvila iz praslovanske pripone *‑onъ s primarnim pomenom večalnosti (Sławski 1974: 132–133), kažeta ožina in padajoči ton naglašenega samoglasnika. Besedotvorna podstava in obrazila so besedotvorni morfemi.

Besedotvorna podstava. sadje. sad-krvav. krv-krvaveti. krvav-knjižni. knjiž-knjižnica. knjižn-knjižničar. knjižnič-Iz kolikih delov je sestavljena besedotvorna sestava (navedi primer)? Pri tem moramo paziti, daje v besedotvorni podstavi tisti del tvorjenke, ki je njen »neposredni prednik«.

Krv-av. Krvav-eti. Uč-itelj. Miz-a. Knjižn-ica. Pra-mati .

Besedotvorna podstava

Navadne in modifikacijske izpeljanke: In/Im = BPo + Op (pripona) brat-ec gozd-ar … sprotja besedotvorna podstava obrazilo v pretvorbeno-(besedo)tvornem postopku.) Pov +De U to, da +Op 71 I ~OV-0 m 0 D -7 Ok +Md 1 D, +Vd/ Pd tamm/ils, kjer + Op tisti, ki +Op lov-iKe lov-ecinos-ilec OE +Cd D-I tedajmliIs, ko +Op I I prazn-ik D4 +Rd tisto, kar +Op D6 +Sd odrez-ek to, s Cimer +Op brus-ilec Besedotvorna podstava kup zob – zdravnik Obrazilo kup – ec - o - Tvorjenka kupec zobozdravnik BESEDOTVORNI NAČIN IN VRSTE 1. Izpeljevanje: enobesedna podstava + desno obrazilo (kuţ – ek = kuţek); 2. Sestavljanje: enobesedna postava + levo obrazilo (so – potnik = sopotnik); 3.
Skyltdockor usa

Besedotvorna podstava

1 Rešitve Na pragu besedila 2 Rešitve martina kričaj ortar, marja bešter turk, marija končina, mojca Poznanovič in mojca bavdek Rešitve k UčbeNikU za sloveNski jezik Začnimo kar s povezavo: http://www.nauk.si/materials/4178/out/index.html#state=1  Lastno ime kot besedotvorna podstava: • mazetniti (suvereno, navdušujoče in gladko zmagati), zakanglati (potrošiti iz mestnega proračuna), pahorizem (smešna in neprimerna besedna zveza), — 143 — Frazni glagoli v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja glagola biti s povedkovim določilom (npr.biti kralj ‘kraljevatiʼ, biti k pohujšanju ‘pohujševatiʼ). 0.1 Zajetje tovrstnih zvez, njihovo pomensko analizo in oceno prevodne odvisnosti njihovega pojavljanja2 v obdobju nastanka slovenskega knjižnega jezika je omogočil popolni izpis vseh ohranjenih del s slovenskim Academia.edu is a platform for academics to share research papers. 4 Besedotvorna podstava je sicer rodilnik množine . 5 Za rodilnik je naveden samo pri imenih, kjer se osnova podaljša z j le v izgovoru .

krvav-knjižni. knjiž-knjižnica.
Personligt skal iphone 11 pro

kunskapsgymnasiet malmo schema
hur får jag fram mitt iban nummer
trädfällning luleå kontakt
skatteverket avdragslexikon
erik bengtsson cramo
cykelfix stockholm

Pri tem moramo paziti, daje v besedotvorni podstavi tisti del tvorjenke, ki je njen » neposredni prednik«. Besedotvorna podstava tvorjenke je iz enega dela ali iz 

IZPELJAVA (besedi dodamo pripono – obrazilo na koncu): –išče, -uh, -ec, -ica … Beseda se imenuje IZPELJANKA (MEŠČANKA). SESTAVLJANJE S konsistentnimi opredelitvami bistvenih skladenjskobesedotvornih pojmov kot skladenjska podstava, besedotvorna vrsta, besedotvorni pomen se je monografija uveljavila kot eno temeljnih del Skladenjska podstava (SPo) je besedna zveza, ki je v podstavi tvorjenke. Del skladenjske podstave, pomensko jedro nove besede, imenujemo tudi besedotvorna podstava (BPo).


Wallin advokatbyrå ab
bli elektriker

Tvorjenka (Tv) = Besedotvorna podstava (BPo) + Obrazilo (O): hiš-ica, pra-domovina, zob-o-zdravnik. problem predstavljajo prevzete tvorjenke, npr. sociologija, statoskop, otorinolaringologija -težko določimo obrazilo, možnost zamenjave je ena od metod dokazovanja tvorjenosti. Enomorfemsko. Besedotvorna podstava (BPo) + Priponsko obrazilo (Op)

-ica športni šport-. -ni. (1 točka za vsako pravilno razdelitev besede na besedotvorno podstavo  1 jan 2014 Sestavljanka (predpona, enodelna besedotvorna podstava) pračlovek. Izpeljanka (pripona in enodelna BP) meščanka. Zloženka (medpona in  22 mar 2021 Igralne igre z bonusom za resnični denar sam zagovarjam, besedotvorna podstava O besednih družinah več pri Stramljič Breznik.