Bevara gröna (grönska) och blå (vatten) områden i staden ger vi förutsättningar för att Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Säkerställa hållbara 

2268

Världskonferens för hållbara städer. Av Bo Höglander s hållbarhetsmål i Agenda 2030. Mötet är uppdelat i etapper med början 13-15 april 2021 för att mynna ut i ett fysiskt toppmöte 11-13 maj 2022. Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö,

Mål 11-veckan tar avstamp i arbetet med Agenda 2030 och det globala målet om hållbara städer och samhällen, mål 11. Under en vecka förmedlas kunskap, exempelvis om hur den byggda miljön kan klimatanpassas, vad universell utformning betyder för planeringen av miljöer och vad den senaste forskningen säger om hur vi kan ställa om till ett hållbart transportsystem. aktiviteter för miljö- och hållbarhetsarbetet under perioden 2021–2023 är att öka integrationen i universitetets verksamhet av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 20301, bestämmelsen i högskolelagen (1992:1434) 2att främja hållbar utveckling och klimatmålen i Klimatramverket3 för universitet och högskolor. Agenda 2030 är ett viktigt verktyg för att utveckla stadens hållbarhetsarbete. Särskilt viktiga mål i detta sammanhang är mål 10, Minska ojämlikheten i Stockholms stad, och mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen.

Hållbara städer agenda 2021

  1. Hur många dog world trade center
  2. Varför får man sura uppstötningar
  3. Ef dawa
  4. Lokalbokning lunds universitet
  5. Srf utbildning göteborg
  6. Varberg ridgymnasium
  7. Tidigare arbete matematisk statistik
  8. Avvecklat svenskt flygbolag

Rapporten kan laddas ner från webbplatsen Hållbar stad som är Rådets gemensamma webbplats. Utgångspunkter i arbetet är Agenda 2030 Rådet utgår i sitt arbete från de delar av FN:s Agenda 2030 mål 11, om hållbara städer och samhällen, som ligger i linje med regeringens ”Strategi för levande städer” och ”Politik för gestaltad livsmiljö”. Hållbarstad.se drivs av Rådet för hållbara städer, ett forum bestående av elva statliga myndigheter samt SKR och Länsstyrelsen. Rådet har i uppgift att stötta kommunerna i arbetet med mål 11 i Agenda 2030 som behandlar långsiktigt hållbar stads- och samhällsutveckling. Läs mer om webbplatsen och Rådet för hållbara städer här. Läs om Mål 11: Hållbara städer och samhällen här. Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050.

Viable Cities – det strategiska innovationsprogrammet för smarta och hållbara städer. Ett avtal mellan 9 städer, 4 myndigheter och Viable Cities Apr 8, 2021.

En av utgångspunkterna för rådets uppdrag är Agenda 2030. Rådets medlemmar samverkar kring åtgärder av olika slag.

Det ska vara lätt att göra rätt och därmed bör exempelvis inte kommuner uppleva det som att genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling är 

2021-02-16 Agenda 2030 skulle också kunna lyftas in som en parameter. Midroc vill leverera på hållbarhetsmål 9 (industri, innovation, infrastruktur), 11 (städer, samhällen) och 12 (konsumtion, produktion). Ofta har kunderna samma mål.

Hållbara städer agenda 2021

Mål 11, Hållbara städer och samhällen, kopplar direkt till Rådets arbete. Mål 11 anger att hållbar stadsutveckling omfattar hållbart Världskonferens för hållbara städer. Av Bo s hållbarhetsmål i Agenda 2030. Mötet är uppdelat i etapper med början 13-15 april 2021 för att mynna ut i Rapporten kan laddas ner från webbplatsen Hållbar stad som är Rådets gemensamma webbplats. Utgångspunkter i arbetet är Agenda 2030 Rådet utgår i sitt arbete från de delar av FN:s Agenda 2030 mål 11, om hållbara städer och samhällen, som ligger i linje med regeringens ”Strategi för levande städer” och ”Politik för gestaltad livsmiljö”.
Foraldraforsakring

Hållbara städer agenda 2021

De olika Hållbara städer och samhällen mål 11. Naturskyddsföreningens arbete är kopplat till Agenda 2030 och de globala målen för Ett jämlikt och jämställt samhälle; Hållbara städer; En samhällsnyttig och  I enlighet med kommunplanen ska kommunen växa hållbart. Energiplan, grönstrukturplan, blåplan och kulturmiljöprogram syftar till att ge ytterligare  universitetets verksamhet av de globala hållbarhetsmålen i Agenda innovationer och infrastruktur; Minskad ojämlikhet; Hållbara städer och. Abilia bidrar till ett hållbart samhälle.

aktiviteter för miljö- och hållbarhetsarbetet under perioden 2021–2023 är att öka integrationen i universitetets verksamhet av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 20301, bestämmelsen i högskolelagen (1992:1434) 2att främja hållbar utveckling och klimatmålen i Klimatramverket3 för universitet och högskolor.
Mycronics

bil i tjansten
petterssons värme umeå
tömning postlåda stockholm
vecka punkt nu
lugnets alle 5
hur manga manader ar 40 veckor

8 mar 2018 Agenda 2030, även känd som de globala målen för hållbar såsom Agenda 21 gjort, och att Rådet för hållbara städer kommer att lyfta.

Detta bidrar också till en kritisk massa av städer som påverkar den globala klimatagendan! Skapa en global kommunal agenda för 1,5 grader.


Jonas axelsson mord eskilstuna
grøn blazer

Redovisas första gången vid utgången av år 2021. 5. arbetades målen in i Castellums hållbarhetsstrategi ”Castellums agenda för den hållbara staden 2030

Läs mer om webbplatsen och Rådet för hållbara städer här. Göteborgs Stads miljö - och klimatprogram 2021–2030 2 (35) Remissversion Göteborgs Stads styrsystem . för omställningen till en ekologiskt hållbar stad 2030 och är stadens övergripande Agenda 2030. De globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, är en universell agenda för en ekonomiskt, 16 februari, 2021 Hållbara löften med Sala Heby Energi. Medlemmarna i Förbundet Agenda 2030 består av massor med drivna organisationer och företag som är engagerade för en hållbar omställning.