Det finns saker med det fackliga arbetet som bara måste berättas. Den där lilla ändringen på arbetsplatsen som du och dina arbetskamrater jobbade så hårt med att få till. Men som ändå kändes som en stor facklig seger i det lilla. Det fackliga arbetet pågår hela tiden och du är en del i det. Små guldkorn kan bli till en guldklimp för alla medlemmar. Som till exempel stopp för

4245

Det är en häftig resa att göra, konstaterar han. Som ingenjör har man dessutom mycket att bidra med även i det fackliga arbetet, menar han. Ingenjörens styrkor – konstruktiv, problemlösande och med ett tydligt processtänkande – är egenskaper som en fackligt förtroendevald har stor nytta av. – Jag tycker att fler ingenjörer

Det här arbetet har gett oss både djupare kunskaper Numera är hon verksam vid Stockholms universitet där hon forskar om arbetsmiljö, arbetsorganisation och ledarskap utifrån ett genusperspektiv. Fackliga kommentarer och perspektiv ges av Veronica Magnusson, ordförande i fackförbundet Vision, och Johan Lindholm, ordförande i Byggnads. Moderator är Arena idés utredningschef Lisa Pelling. Det finns inte mycket svensk forskning om arbetsmiljö ur ett genusperspektiv, påpekar Britt-Inger Keisu. – De flesta arbetslivsstudier har inte kön eller genus för ögonen. Men kvinnor är mer sjuka än män, och därför borde det vara en stor fråga för forskningen.

Genusperspektiv i det fackliga arbetet

  1. Faran är inte att datorerna börjar tänka som
  2. Berlins urmakeri ab stjärnurmakarna linköping

EN QUEER FACKFÖRENINGSRÖRELSE / KYRKOHERDE OCH KVINNA /TJÄNSTEMÄN SOM Historien kring det fackliga arbetet med hbtq-frågor är. Fackliga frågor har alltid intresserat mig och det är viktigt att arbeta för våra Genusteori inom kriminologin, kriminologisk teori, kopplingar mellan droger och  Allt svenskt fackligt utvecklingssamarbete ska ha ett jämställdhetsperspektiv. Syftet med jämställdhetspolicyn är att förstärka arbetet med jämställdhet inom Union to Genus: Med genus menas den kulturella och sociala tolkningen och  Kvinnor och män ska få utbildning och utveckling i arbetet i samma omfattning. behövs ett aktivt fackligt arbete för att nå målet lika lön för lika arbete. För jämställda löner Genus: Det sociala och kulturella könet, det vill säga de uppfattning-. som ställs, säger Kristin Linderoth, filosofie doktor i genusvetenskap. genusvetenskapen så tror jag det har att göra med att arbete, facklig  och säker arbetsplats är en grundläggande rättighet i kärnan av det fackliga arbetet.

barnen i ett genusperspektiv och deras uppfattningar kring jäm- ställdhets- och av ett lönearbete med fackliga avtal och arbetsmarknadsregler vilka får inflytande på hur Att det alltid varit ett starkt feminiserat arbete har prägl

av G Smirthwaite · Citerat av 6 — genusperspektiv tolkas som jämställdhetsarbetet i stället för som ett 17) Arbete, arbetsmiljö och facklig kamp (inom 1–10), 5 poäng. (VXU). Och hur påverkar det relationer och påfrestningar i arbetet? av intervjuer och workshops med chefer, anställda och fackliga representanter.

Genusperspektiv i socialt arbete är en grundbokför socionomprogrammet som presenterar teori, forskning och praktik kring kön och genus kopplat till socialt arbete, socialpolitik och sociala problem. Boken inleds med en beskrivning av genusforskning om socialt arbete historiskt och i dag. Därefter kopplas frågor om kön och genus till sju viktiga teman inom det sociala arbetets teori och

Arbetet. Postadress Arbetet Box 826 101 36 Stockholm. Besöksadress Klara Norra Kyrkogata 31 4 tr Stockholm. Chefredaktör & ansvarig utgivare Yonna Waltersson Telefon 08-725 52 01. Redaktionschef & stf. ansvarig utgivare Lena Hennel Telefon 08-725 52 08.

Genusperspektiv i det fackliga arbetet

8 apr 6:09. Nytt jobb vid 60 – Lourdes tog stöd av facket och lyckades. 7 apr 7:30. Vetenskapsrådet ska verka för att ett köns- och genusperspektiv inkluderas i den forskning som myndigheten finansierar, när det är tillämpligt. Detta är en del av regeringens arbete för jämställdhet, men syftar också till att främja forskningens kvalitet och framtida nytta.
Asiatiska tilltugg

Genusperspektiv i det fackliga arbetet

av F Stranne Stark · 2019 — Degree: Student essay. Keywords: Facklig organisation. Genus jämställdhetsarbete anläggs i uppsatsen ett genusperspektiv som  av F Stranne Stark · 2019 — Facklig organisation, Genus, Jämställdhet, Motstånd. Syfte: Syfte är att undersöka förutsättningar för det interna jämställdhetsarbetet i en facklig  Tack vare det fackliga arbetet om lika lön för lika arbete avskaffades kvinnolönerna och /filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/genusperspektiv-pa-. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ha ett genusperspektiv.

Vetenskapsrådet ser detta som en del i arbetet med att stärka forskningens kvalitet och förnyelse. arbete som ger ekonomiskt oberoende, att vårda hem och barn och att delta i politiska, fackliga och andra aktiviteter i samhället. Man vill även att arbetsmarknaden ska vara jämnt fördelat mellan män och kvinnor det vill säga 50 % män och 50 % kvinnor. (SCB 2004) Här nedan hittar du material med genusperspektiv förr eller idag.
Simskola kungsbacka hösten 2021

swecon uppsala öppettider
boundary work for isothermal process
gym gamleby
hur ofta besiktiga veteranbil
pizzeria palermo åkarp
vad gor departementen

genom det Självständiga arbetet på grundnivå (SAGen), undersökt om det finns ett förhållningssätt hos lärare som påverkar teknikundervisningen ur ett genusperspektiv. Som blivande lärare har vi studerat detta för att finna de redskap som kan åtgärda de

Och arbetet måste ske kontinuerligt. Det är inte fel med exempelvis temadagar, men sådana punktinsatser måste kombineras med ett återkommande arbete i den dagliga undervisningen, menar Björn Svensson. genuspedagogik och genusperspektiv och det föll sig naturligt att nu göra en fördjupning i detta som är så centralt i vårt kommande arbete som lärare.


Segelflyget torslanda
professional masters programs

Genusperspektiv i socialt arbete. av Markus Arvidson , Ulla Beijer , Susanne Brandheim m.fl. inbunden, 2012, Svenska, ISBN 9789127131293. Genusperspektiv i socialt arbete är en grundbokför socionomprogrammet som presenterar teori, forskning och praktik kring kön och genus kopplat till socialt arbete, ….

Som blivande lärare har vi studerat detta för att finna de redskap som kan åtgärda de Byggnads har under de senaste fem åren förlorat flera mål som gällt just villkor för fackligt arbete. 2014 förlorade facket dels ett mål om rätten att kalla skyddsombud till utbildning på betald arbetstid och dels ett som gällde om ett företag hindrat det fackliga arbetet då man nekat en förtroendeman betald tid för detta. 2012 och 2013 förlorade facket i två fall som gällde skyddsombudens mandat respektive anklagelser om trakasserier av en förtroendeman.