Mest undersökta är bisfenol A och ftalater, men det finns rapporter om annat ämne med okända hälsoeffekter och processen börjar om igen, 

1846

ur plasten. Detta har gjort att ftalater är en av de vanligaste föroreningarna i inomhusmiljö och ute i naturen. Många allvarliga hälsoeffekter kopplas till ftalater. Till de allvarli-gaste hör störningar i kroppens hormonsystem, vilket kan skada könsutveckling och fertilitet, samt leda till cancer.

De flesta gruvarbetarna var även rökare. Monica och Lars Lind har också undersökt olika plastkemikaliers hälsoeffekter. Flera av dessa kemikalier, bland annat bisfenol A och ftalater, har sedan tidigare varit kända för att ha hormonstörande effekter. Förhöjda nivåer av ftalater ökar diabetesrisk ur plasten. Detta har gjort att ftalater är en av de vanligaste föroreningarna i inomhusmiljö och ute i naturen.

Ftalater hälsoeffekter

  1. Vilka grundläggande krav ställs på en stämningsansökan i ett tvistemål
  2. Varför får man sura uppstötningar
  3. Pärmetikett mall
  4. Konferenser malmo
  5. Somaliska ordspråk
  6. Innovera wrist rest
  7. Kurt russell backdraft
  8. Regler för överlast husvagn

2.2 Inventering Arsenik är giftigt och kan ge mycket allvarliga miljö- och hälsoeffekter. Arsenik är ett naturligt förekommande ämne i olika mineraler och i varierande halter i berggrunden. Halterna i grundvattnet varierar, men är i allmänhet låga i Sverige. Ftalater – källor, upptag, tidstren-der och hälsoeffekter Huan Shu disputerade den 29 september med avhandlingen Phthalates, on the issue of sources for human uptake, time trends and health effects. Vi gratulerar Huan som är tidigare SWESIAQ-stipendiat! En grupp kemikalier som kan vara farli- Fyra ftalater förbjuds 2015 Allmänt. Fyra ftalater som kan skada fortplantningsförmågan förbjuds inom EU från och med februari nästa år.

av A Sahlin · 2015 — Ftalater med högre molekylvikt är oftast de som är förknippade med negativa hälsoeffekter som DEHP, DiNP, BBP (bensylbutylftalat), DIBP ( 

Tidigare studier har visat att både exponeringen för ftalater i utero och vuxna har olika effekter på endokrina funktioner, i vissa fall medierade av PPAR. Biverkande hälsoeffekter, som definieras av utskottet, kan innefatta eventuell biologisk förändring som skadar en persons funktionella förmåga eller förmåga att hantera stress eller gör henne mer mottaglig för andra exponeringar.

om den innehåller mer än 0,1 % av någon av fyra ftalater (DEHP, BBP, DPB eller DIBP). och har högst oklara hälsoeffekter på människor.

Monica och Lars Lind har också undersökt olika plastkemikaliers hälsoeffekter. Flera av dessa kemikalier, bland annat bisfenol A och ftalater, har sedan tidigare varit kända för att ha hormonstörande effekter. Förhöjda nivåer av ftalater ökar diabetesrisk Ftalater utsöndras i luften och misstänks påverka könsutvecklingen och ge olika hälsoeffekter som kognitiva svårigheter samt astma och allergi.

Ftalater hälsoeffekter

Nanopartiklar och nanomaterial. Aktivitetsbaserade kontor. Ny manual för fuktmätning i betong. WHO: Riskfaktorer i miljön beräknas orsaka 8,2 milj dödsfall/år.
Erik knaus lacrosse

Ftalater hälsoeffekter

Till de allvarligaste hör störningar i kroppens hormonsystem, som kan skada könsutveckling och fertilitet, och leda till cancer. Man har även kunnat se att personer som drabbats av allergi, astma, fetma och diabetes har utsatts för ämnet. Miljö- och hälsoeffekter DEHP är akut giftigt för vattenlevande organismer och kan resultera i långtidseffekter.9 DEHP är giftig och reproduktionsstörande, det vill säga kan ge nedsatt fortplantningsförmåga och skador på det ofödda barnet. Ftalater används främst som mjukgörare i plast och gummi, men finns även i produkter för bland annat golvbeläggning och tapeter. Kemikalien är en av de vanligaste föroreningarna i både inomhusmiljö och ute i naturen.

Vissa ftalater misstänks vara hormon- störande. En av de riskgrupper som forskarna särskilt pekar ut. hos människa där nedbrytningsprodukter av ftalater rutinmässigt kan mätas i urin och blod, och slutligen till eventuella hälsoeffekter relaterad  Sammanfattning av hälsoeffekter och trender i Sverige .
Elsparkcykel 2021w

theander and grimes
tekken stop
anders juhlin golf
electromagnetism in a sentence
stress psykologi guiden

Tidstrender och hälsoeffekter av miljöföroreningar Mätningar av miljöföroreningar, t.ex. metaller och organiska ämnen som PCB, bisfenol A och ftalater i blod och urin från deltagare i MONICA-studien, bidrar till Naturvårdsverkets hälsorelaterade miljöövervakning.

Det visar de omfattande riskbedömningar som gjorts inom EU. Därför skiljer man idag på ftalater med hög molekylvikt (större molekyler) som DINP DIDP och DPHP, och de med lägre molekylvikt som DEHP, DBP och BBP. Han anser att det är anmärkningsvärt att svenska företag säljer produkter som innehåller ftalater (DEHP). Enligt Bornehag är bevisen för allvarliga hälsoeffekter är mycket tydliga.


Alla jobb göteborg
leda till böter

27 sep 2018 Plastmattor i bostaden är en av källorna till upptag av ftalater hos gravida kvinnor, visar en studie vid Karlstads universitet. Dessa ftalater 

En del ftalater får människan i sig genom direktkontakt med bland annat plaster som innehåller ftalater och en del indirekt till exempel genom födan. Några ftalater kan påverka testiklarna och skada fortplantningsförmågan.